Đăng ký dịch vụ mDeal

Quy khách đang sử dụng wifi, vui lòng bật 3G/GPRS đăng ký nhận ưu đãi từ những địa điểm tốt nhất!
ĐĂNG KÝ QUA SMS
Đăng ký gói cước:
(Miễn phí 01 ngày đầu tiên sử dụng - Miễn phí cước tin nhắn)

+ Gói ngày D1: Soạn DK D1 hoặc D1 gửi 9193
+ Gói tuần D7: Soạn DK D7 hoặc D7 gửi 9193
+ Gói tháng D30: Soạn DK D30 hoặc D30 gửi 9193
+ Gói 3 tháng D90 : Soạn DK D90 hoặc D90 gửi 9193

Kiểm tra thông tin gói cước: Soạn KT gửi 9193
Nhận hướng dẫn sử dụng dịch vụ mDeal: Soạn HD gửi 9193

Giá cước gói:

+ Gói D1: 2.000đ/ 1 ngày
+ Gói D7: 7.000đ/ 70 ngày
+ Gói D30: 20.000đ/ 30 ngày
+ Gói D90: 50.000đ/ 90 ngày

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ 9090 (200đ/ phút).