Giải trí tại Đà Nẵng (Có 8 điểm)

Sunna Daily Tour

  27 Dương Đình Nghệ, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng

Phòng Trà Ca Nhạc Tiếng Dương Cầm

  67 Hoàng Văn Thụ, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng

ON THE RADIO Bar

  Số 35 Thái Phiên, Hải Châu, Đà Nẵng

Pub 59

  Số 59 Ông Ích Khiêm, Hải Châu, Đà Nẵng

Trải Nghiệm Kayak Sông Hàn

  Cầu Rồng, An Hải Tây, Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam

Karaoke NewLife

  Số 152, Nguyễn Chí Thanh, Hải Châu, Đà Nẵng